Jako konstruktér karet k přetaktování procesoru AMD Athlon bych chtěl reagovat na recenzi od pana Petera Tapáka ohledně poškození systému, které vzniklo -jak uvádí autor recenze, z důvodu použití karty KK_POWER.

Úvodem

Již z teoretického hlediska je zřejmé, že jakékoliv zvyšování výkonu zařízení nad jeho nominální výkon s sebou nese jistá rizika a to ve formě částečného nebo trvalého poškození. Záleží jen na výkonové rezervě, která je dána výrobcem. Tato zásada platí pro jakékoliv zařízení (i neelektronické), součástku a tedy i pro procesory.

Procesor (takový jaký se používá v dnešních PC) se z výkonového hlediska liší  od ostatních diskrétních součástek např. od výkonových tranzistorů tím, že musíme z poměrně malé plochy čipu na které je integrováno velké množství tranzistorů, odvést poměrně velký výkon, který je ve formě tepla vyzářen do okolí. Proto je třeba CPU velmi účinně chladit, jinak dojde k jeho nevratné destrukci. Při přetaktovávání se mnoho lidí se diví jak to že to tak moc topí, když jsem zvedl frekvenci např. jen o 100MHz. Jenže při zvyšování frekvence procesoru, aby systém byl stabilní, většinou také zvyšujeme napětí jádra CPU. A kdo se alespoň trochu vyzná v základech elektrotechniky, tak ví, že ztrátový výkon a tudíž teplo, které musíme vyzářit, je přímo úměrné frekvenci, a také druhé mocnině napětí. Chtěl bych uvést typický příklad. Máme procesor, který jede na 700Mhz při napětí jádra 1,6V. Zvedneme mu frekvenci na 900MHz tj o 28% a napětí na 1,8V tj o 12,5%. Z výkonového hlediska se zvýší tepelné namáhání 28% při zvětšení frekvence a 26,6% při zvýšení napětí, dohromady tedy 54,6%.  Suma sumárum jsme si zvedli výkon svého stroje asi o 28%, ale výkonové namáhání CPU je o asi 54% vyšší. To už je hodně. Těch 54% tepla navíc na CPU musíme někde vyzářit chladičem CPU.

Možné příčiny selhání systému

Nyní zpět k problému pana Petera Tapáka, kterému po aplikaci karty KK_POWER došlo k totální destrukci systému. Hlavní příčiny mohou být tři:

1.Špatné nevyhovující chlazení, kdy se panuTapákovi CPU přehřál, protože jak udává, měl použit chladič vlastní konstrukce, o kterém lze jen těžkoříct zdali byl vhodný, nebo ne. Chladiče dodávané různými výrobci mají přesně definovaný tepelný odpor (udává se v K/W) a doporučení pro jaký CPU jsou vhodné. Chladiče vlastní konstrukce mohou mít dobrou účinnost, ale také velmišpatnou a to i při velkých rozměrech. Pouhé osahání rukou za provozu nám toho moc neřekne. (Z vlastní zkušenosti vím, jako konstruktér výkonových zesilovačů, jak obtížné je vyrobit co nejúčinnější chladič. Přidání dalších ofukujících ventilátorů situaci už moc nezlepší.) Přehřátím CPU došlo k jeho následné destrukci, přetížení zdroje a následné destrukci ostatních komponentů počítače.

2.Nevyhovující (slabý, špatně provedený) napájecí zdroj. Použití slabého, popř.špatně provedeného napájecího zdroje (těchto zdrojů dovezených z dálné Číny u nás vyskytuje víc než dost. Osobně by mě zajímalo vyjádření zkušebny EZÚ a dále test na EMC), které nesnášejí přetěžování. U PC se výhradně jedná o impulsně regulované napájecí zdroje. Pokud u nevhodného zdroje enormně zatěžujeme jedno výstupní napětí (3,3V), může dojít díky vnitřním vazbám ve zdroji ke zvýšení ostatních napětí nad povolenou mez, a tím k destrukci všech komponent PC. Osobně jsem takový AT zdroj vlastnil a na počítači s dobrou základovou deskou i ostatními komponenty, systém z nevysvětlitelných důvodů tuhl. Po změření zatěžovacích charakteristik jsem ihned věděl co je příčinou. Maximální výstupní proud na výstupu +5V výrobce zaručoval 20A. Pokud jsem však tento výstup přetížil o 25% tj. 25A, zvýšilo se napětí na výstupu +12V na 14,8V tj. o 23% a to je u stabilizovaného zdroje nemyslitelné. U citlivějších komponent může dojít k jejich zničení, následkem toho se ještě více zvýší přetížení zdroje a může dojít ke zničení dalších komponent PC. Při přetaktování je důležité mít výkonný napájecí zdroj v "case".

3.Vzhledem k použití chladiče vlastní konstrukce s blíže neurčenými rozměry a protože došlo i ke zničení karty KK_POWER, lze vyvodit i to,že karta se stranou spojů (tj. kde jsou součástky zapájeny) dotýkala chladiče a po zahřátí chladiče došlo k změknutí ochranného laku na kartě a tím ke zkratu vodivých spojů karty na chladič s potenciálem GND. Tak mohlo dojít ke zkratování zdroje, a vývodů z CPU na kostru a k následnému zničení CPU, MB a dalších komponent. Protože součástky použité na výrobu karet jsou velmi předimenzovány, nemůže za běžného provozu dojít k jejich spálení, tak jak došlo v případě pana Tapáka - tedy jak se snaží nám namluvit - protože žádnou fotodokumentaci nepořídil, na maily neodpovídá a údajné "zbytky" také neposlal.

Závěr

Při přetaktovávání CPU je velice důležité mít kvalitní chladič CPU a výkonný napájecí zdroj.

Vzhledem k tomu, že pan Tapák nám do dnešního dne nedodal kartu KK_POWER k odborné analýze, nelze stoprocentně říci co bylo příčinou zničení jeho systému, mohu však tvrdit, že to nebylo způsobeno vadou karty KK_POWER, protože každý kus je podroben testu a navíc jeho systém s kartou pracoval jistou dobu bez poruchy.  Pokud by byla na kartě vada, nedošlo by k totální destrukci, ale nenaběhl by systém, protože BIOS by detekoval nesprávné nastavení. Toto je prakticky odzkoušeno, neboť v počátcích vývoje karty KK_POWER bylo takových neúspěšných startů cca 20 a nikdy nedošlo k žádné materiální škodě.

Závěrem lze říci, že k destrukci systému pana Tapáka došlo díky špatnému chlazení CPU, kde chladič vlastní konstrukce nezajistil potřebný odvod tepla a nesprávné montáži karty KK_POWER na CPU a nikoliv výrobní vadou karty KK_POWER.

Za KK - K.Kuchař

Stalo se někomu něco podobného???

Pokud máte jakékoli zkušennosti jak s přetaktováním (obecně - nejen AMD), případně s kartami KK Power a myslíte-li si,že mohou být pro ostatní přínosem, PIŠTE!!