Vítejte na stránkách K & K
Obchodně technické podmínky
Pro použití karty KK Power
PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

Obchodní jednotka KK (dále jen dodavatel) souhlasí s použitím výrobku KK-Power jen za níže uvedených podmínek:

Kupující si je vědom, že použitím výrobku (modifikací procesoru, overclockingem) ztrácí nárok na uplatnění záruky na výrobci (dodavateli) procesoru.

Kupující je srozuměn, že dodavatel (KK) není odpovědný za žádnou škodu, která vznikla jako výsledek použití tohoto výrobku, včetně zničení procesoru, základní desky, jiného hardware, software, dat, elektronických nebo elektrotechnických plánů, ztrát dat nebo ztráty zisku.

Výrobek je plně ověřený před dodávkou kupujícímu. Je nepravděpodobné, že kupující přijímá vadný výrobek. Výrobcem je poskytována záruka pouze na komponenty použité na výrobku v délce trvání 6 měsíců od dne odeslání výrobku za předpokladu, že na výrobku nebyl proveden neodborný zásah do konstrukce nebo provedeno chybné zapojení.

Jiné záruky než zde uvedené nejsou platné.

Návrat do "Aktuality"

Výrobky AUDIO

Na výrobky AUDIO se vztahuje záruka v trvání 6-ti měsíců ode dne zakoupení na garantované parametry, komponenty a bezchybnou funkčnost zařízení za předpokladu dodržení přiloženého návodu na použití. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením výrobku a případnými zásahy uživatele do konstrukce výrobku. V trvání záruky jsou servisní práce prováděny zdarma! Po uběhnutí záruční doby garantujeme výkon servisních činností i oprav !!
Návrat do "AUDIO"
Návrat do "Co nabízíme"